Eren - Baltaci - Avukat - Hukuk Bürosu  Maaş Haczine İtiraz

Eren Baltacı Avukatlık Ofisi Dilekçe Arşivi

İSTANBUL (….) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2013/…………. Esas
3. ŞAHIS: ……………………………………… A.Ş
VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI
ALACAKLI: …………………………………
VEKİLİ:Avukat  
BORÇLU:
KONU:Şirketimize gönderilen maaş haczine ilişkin beyanlarımızın sunumudur.

AÇIKLAMALAR                
 

Müdürlüğünüzün 2013/………… Esas sayılı dosyasından gönderilen maaş haczi yazısını …………………. tarihinde tebliğ almış bulunuyoruz. Maaş Haczi yazınızda belirttiğiniz …………………………….. isimli personelimizin şirketimizden almış olduğu maaşının ………………..TL’lik   kısmına haciz konulduğu belirtilmektedir.

Gönderilen yazı yasaya ve usule aykırıdır. Zira İş Kanunu 35. madde gereğince İşçinin yazılı muvafakati olmadan maaşının ¼ ünden fazlasına haciz konulamaz. Şirketimize gönderilen müzekkere de böyle bir muvafakat bulunmamaktadır. Personelimiz tarafından insan kaynakları müdürlüğüne de böyle bir muvafakatname sunulmamıştır. Bu sebeple yasaya ve usule aykırı gönderilen yazınıza gereğini yasal sorumluluklarımız sebebiyle tam anlamıyla yerine getiremiyoruz. İş bu sebeplerle “Maaş Haczine İtiraz” ediyoruz.

İş Kanunu 35. madde hükmüne göre borçlunun maaşının ¼’ü oranındaki miktar haczedilebilmektedir. Bu sebeple personelimizin şirketimizden aldığı maaşın borç bitinceye kadar ¼’ü kesilerek aylık ………………… TL icra müdürlüğünüz dosyasına yatırılacaktır. Bilgilerinize.

Saygılarımızla.

 

…………………….. A.Ş.
Av. Arif BALTACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrDigg thisShare on StumbleUponShare on RedditFlattr the authorBuffer this pageEmail this to someone