Şehitler Günü ve Gaziler Günü Kanunu

18 MART GÜNÜNÜN ŞEHİTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GÜNÜNÜN GAZİLER GÜNÜ İLÂN EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası              : 4768 Kabul Tarihi                       : 27/6/2002 Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 27/6/2002   Sayı : 24804 Yayımlandığı Düstur        : Tertip :     Cilt : 7 

Madde 1– 18 Mart Şehitler Günü, 19 Eylül Gaziler Günüdür. Anılan günlerde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile her yıl anma töreni düzenlenir.

Madde 2– Şehitler ve Gaziler günlerinin anma törenleri ile ilgili yönetmelik, Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde spordan sorumlu Devlet Bakanlığı ile Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarınca müştereken düzenlenir.

Madde 3– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4–  Bu...

Devamını Oku