İçtihatı Birleştirme Genel Kurul Kararı – Islah

T.C.

YARGITAY

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU

E. 1944/10

K. 1948/3

T. 4.2.1948

ISLAH ( Tahkikat ve Yargılama Bitinceye Kadar Yapılabilmesi )

TAHKİKAT VE YARGILAMA BİTİNCEYE KADAR YAPILABİLEN ISLAH ( Yargıtayca Hüküm Bozulduktan Sonra Bu Yoldan Yararlanılmasının Mümkün Olmaması )

YARGITAYCA BOZULAN HÜKÜM ( Islah dan Yararlanamama )

MAHKEME KARARINA GEREK OLMAMASI ( Tarafların Sözlü ve Yazılı Beyanlarıyla Yapılan Islah )

1086/m.83,84,88,430

ÖZET: Dava açıldıktan sonra mevzuunda, sebebinde ve delillerde ve sair hususlarda usule müteallik olmak üzere yapılmış olan yanlışlıkları bir defaya mahsus olmak üzere düzeltmek ve eksiklikleri de tamamlamak imkanını veren ve mahkeme kararına lüzum olmadan tarafların sözlü ve yazılı beyanlariyle...

Devamını Oku