Yargıtay Kararı – Islah Yoluyla Zamanaşımı

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 1995/13659

K. 1996/537

T. 19.1.1996

ISLAH ( Zamanaşımı İtirazının Süresi Kaçırıldıktan Islah Yoluyla İleri Sürülüp Sürülemeyeceği )

ZAMANAŞIMI DEF’İNİN CEVAP SÜRESİNDEN İLERİ SÜRÜLMEMİŞ OLMASI ( Islah Yoluyla İleri Sürülüp Sürülemeyeceği )

CEVAP SÜRESİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN ZAMANAŞIMI DEF’İ ( Islah Yoluyla İleri Sürülüp Sürülememesi )

1086/m.83, 84, 87, 163, 179, 180, 185, 187, 195, 197, 198, 201, 202

ÖZET: Zamanaşımı def’i cevap süresi içerisinde ileri sürülmemişse, ıslah suretiyle daha sonra ileri sürülmesi mümkündür. Muhalefet Şerhi: Islah yoluyla zamanaşımı def’inde bulunulamaz.

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup...

Devamını Oku