Yargıtay Kararı – İlamlı Takiplerde Zamanaşımı

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1998/12-763

K. 1998/797

T. 4.11.1998

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Zamanaşımı İtirazı )

ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( İcranın Geri Bırakılması )

İCRANIN GERİ BIRAKILMA KARARININ KESİNLEŞTİĞİNİN TEBLİĞİ ( Yedi Gün İçinde Genel Mahkemelere Dava Açılabilmesi )

BORCUN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İTİRAZI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra Süre )

SÜRE ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra Zamanaşımı İtirazı )

ZAMANAŞIMI DEF’İ ( İlamlı veya ilamsız takiplere karşı)

İLAMLI TAKİP ( Zamanaşımı def’inde süre)

İLAMSIZ TAKİP ( Zamanaşımı def’inde süre)

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Kanunun ön görmediği hak düşürücü süre)

2004/m.71,33/a

Devamını Oku