Yargıtay Kararı – Çekte 6 Aylık Zaman Aşımı Süresi

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/2760

K. 2002/3707

T. 19.2.2002

ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( TTK. 726. Maddesine Göre 6 Aylık Sürenin Dolduğu – Mercice İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Borçluların Zamanaşımı İtirazında Bulunduğu – TTK. 726. Maddesine Göre 6 Aylık Sürenin Dolduğu/İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

TAKİBİN İPTALİ ( Borçluların Zamanaşımı İtirazında Bulunduğu – TTK. 726. Maddesine Göre 6 Aylık Sürenin Dolduğu/İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

6762/m.726

2004/m.33, 71

ÖZET: Borçluların mercie başvurusu 6 aylık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle takibin iptaline ilişkindir. Somut olayda zamanaşımı süresi dolmuş bulunduğundan mercice...

Devamını Oku