Yargıtay Kararı – Çeklerde Zamanaşımı İtirazı

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/9367

K. 2004/14383

T. 7.6.2004

ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Çek Borçlusu Hakkında Yapılan Son İşlem Tarihinden Altı Aylık Sürenin Geçmiş Olması Nedeniyle İtirazın Kabulü )

ÇEK BORÇLUSUNUN ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Yapılan Son İşlem Tarihinden Altı Aylık Sürenin Geçmiş Olması Nedeniyle İtirazın Kabulü )

6762/m.690,663,134

ÖZET: T.T.K.’nun 690.maddesi göndermesiyle çekler hakkında da uygulanması gerekli aynı Kanunun 663.maddesine göre müruru zamanı kesen muamele her kim hakkında vaki olmuşsa ona karşı hüküm ifade eder. Özel hüküm bulunduğundan genel nitelikte bulunan 134/1.maddesi hükmü çeke dayalı takiplerde uygulanmaz.

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin Borçlu vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili...

Devamını Oku