Çek Yasası İle İlgili Yasal Düzenleme Meclisten Geçti

Yeni Çek Yasa Tasarısı TBMM`de kabul edildi. Yasa, karşılıksız çek verenler ve bu nedenle hüküm giyenlere borçlarını ödemeleri için 2 yıl süre tanıyacak. Bu süre içinde borcunu ödemeyen cezaevine geri dönecek.

TBMM Genel Kurulu`nda bütçe görüşmelerinin ardından oylanan Çek Yasa Tasarısı kabul edildi. Kabul edilen düzenleme, taraflar arasında anlaşmaya da imkan sağlıyor. Anlaşma olmaması ve 2 yıl içinde borcun ödenmemesi halinde karşılıksız çek verenler cezaevine tekrar dönecek. Bankaların bin lira olan yükümlülükleri 600 liraya indirildi. Buna göre banka, hamile, talep ettiği takdirde süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 600 lira veya üzerinde ise 600 lira, bu tutarın altındaysa çek bedelini ödeyecek. Banka, çekin karşılığının hesapta bulunmamasına rağmen hamiline ödenmesinin geciktirilmesi, kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın hamile ödenmesinin geciktirilmesi hallerinde çek hamiline, her geçen gün için...

Devamını Oku