İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(TEBLİĞ NO: 2013/22)

Başvuru

MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Naksan Plastik ve Enerji  Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) menşeli “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat”ın ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

(2) Söz konusu şikayet, RAD Tekstil  San. ve Tic. A.Ş., Ekonet Tekstil  San.ve Tic. A.Ş. ve CNC Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. tarafından da desteklenmiştir.

Önleme tabi madde

Devamını Oku