DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2014 YILI İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/61)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2014 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının cins ve türleri; doğa, büyütme ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının cinsleri, türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının cins ve türlerini belirlemektir.

Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü, c) CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi, Devamını Oku