BTK Kararı – Belgelendirme Yükümlülüğü İhlali

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi               : 17.06.2013

Karar No                     : 2013/DK-BTD/348

Gündem Konusu      : Belgelendirme Yükümlülüğü İhlali.

KARAR                       :Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4‘üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi, aynı Kanunun “Kurumun görev ve yetkileri” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (s) bentleri, yine aynı Kanun’un 12’nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi, Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği’nin (Değişik 02/03/2009 tarihli ve 27157 sayılı R.G.), 11’inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğ’in...

Devamını Oku