Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle gübre ticareti ve kimyevi gübre üretimi yapan firmaları ilgilendiren yönetmelikteki değişiklikler tarım konusunda oldukça önem arz ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sık sık yapılan kontrollerde sorun yaşamamak için yönetmelik değişikliğine %100 uymak gerekecektir. Bu konuda ayrıntıları yönetmelik içerisinde bulabilirsiniz.

Yeni yönetmeliğe göre eski yönetmelikte bulunan "Azotlu Gübreler" başlığı değiştirildi. Bazı maddeler ise yeni yönetmelikle tamamen kaldırıldı.

Yeni yönetmeliğe göre eski yönetmelikte bulunan"Fosfatlı Gübreler" maddesi devamına eklemeler yapıldı.

Yeni yönetmeliğe göre eski yönetmelikte bulunan "İnorganik ikincil besin maddeli gübreler” maddesi devamına 2 yeni madde eklenirken "İnorganik ikincil besin maddeli gübreler” maddesine ait tablonun 5 numaralı satırında da değişiklik yapıldı.

 

9 Mart 2012 CUMA

RESMİ GAZETE

Sayı : 28228

 

YÖNETMELİK

 

Devamını Oku