Yargıtay Kararı – Dul Aylığının Kesilmesi

                 

T.C           

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/292

K. 2011/6842

T. 9.5.2011

KAVRAMLAR

Dul Aylığının Kesilmesi

Aylık Kesilmesi

İş Mahkemesinde Görüleceği

Ölüm Sebebiyle Aylık Bağlanması

Haksız Ödenen Aylığın Geri İadesi

DAVA: Davacı Kurum talebinde; davalının, 5434 Sayılı Kanun kapsamında T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi iken ölen eşi S. G.’den 15.9.1999 tarihinden itibaren dul aylığı aldığı, 28.10.1999 tarihinde evlenmesi sebebiyle, evlendiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle dul aylığının kesildiği, 1.11.1999-31.5.2006 tarihleri arasında davalıya ödenen yersiz aylıkların tahsiline karar verilmesini...

Devamını Oku