2015 Senesi Yeni Harçlar Tebliği Yayınlandı

2015 Senesinde geçerli olacak harçlar Harçlar Kanunu uyarınca çıkarılan Genel Tebliğ ile resmi gazetede yayınlandı. 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Yargı Harçları ve Noter harçlarında değişiklikler oldu. Eski harç oranlarında yapılan artışlar ve yeni harç oranları ekteki listede görebilirsiniz.

 

30 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete    Sayı : 29221

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

Harçlar Kanunu Genel Tebliği

(SERİ NO: 73)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,

“…

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu...

Devamını Oku