2015 Yılı Emlak Vergisi Oranları Genel Tebliği

2015 senesinde uygulanacak emlak vergisi oranları açıklandı. Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni emlak vergisi oranları ve ilgili tebliği sizlerle paylaşıyoruz.

30 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete    Sayı : 29221

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(SERİ NO: 65)

Giriş

2015 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2015 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

2014 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti

Bakanlığımızca, 2014 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(1)...

Devamını Oku