Yargıtay Kararı – Yetim Aylıklarının Yersiz Ödenmesi

                 

T.C       

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/8243

K. 2011/16055

T. 24.11.2011

KAVRAMLAR

Yetim Aylığı

Yersiz Ödenen Aylığın Geri Alınması

Görevli Mahkeme

İcra Takibi

2022 Sayılı Kanun

Emekli Sandığı

DAVA: Dava, 2022 Sayılı Kanun uyarınca bağlanan Yetim aylıkların yersiz ödenmesi sebebiyle tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, taraflar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan...

Devamını Oku