4747 SAYILI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRET DIŞI YÜKLERDEN BAZILARININ ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ İLE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU VE 631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası              : 4747 Kabul Tarihi                       : 20.3.2002 Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 1/4/2002      Sayı : 24713 (Mük.) Yayımlandığı Düstur         : Tertip :  5   Cilt : 7     Sayfa : 8279

4747 Sayılı Kanun Metni

Madde 1-  4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı Maddesinde ifade edilen ve 30.4.2001 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan işyerlerinde, 1.6.2001 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumuna  vermiş oldukları  Ocak-Nisan 2001 dönemine ait dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar işe...

Devamını Oku