Hukuk Genel Kurul Kararı – Polise Mukavemet

 T.C             

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2009/7-121

K. 2009/148

T. 02.06.2009

2559 POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUN 6. MADDESİNE MUHALEFET

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Madde 223

5326 S. KABAHATLER KANUNU Madde 3, 28

2559 S. POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Madde 6

ÖZET: K….. Belediye Encümenince 20.03.2007 gün ve 64 sayı ile H…. A…’in, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Yasasının 6. maddesi uyarınca 591 Lira idari para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin karara yönelik itirazın kabulü ile idari para cezasının iptaline ilişkin, K….Sulh Ceza Mahkemesince 31.07.2007 gün ve 2007/413 D.iş sayı ile verilen kesin nitelikteki karara Adalet...

Devamını Oku