İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO :2013/….. Esas

CEVABA CEVAP VEREN

(DAVACI):

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Cevap dilekçelerine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Davalının davaya cevap dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar kabul edilemez niteliktedir. Öncelikle davalının İdare Mahkemesinin görevli olduğuna ilişkin itirazı kabul edilemez. Huzurdaki davamız idarenin sorumluluğunda ve idari nitelikte bir işlem veya eyleme karşı açılan bir dava olmayıp, davalının özel hukuk kurallarına gereğince müteahhit firma ile yaptığı ………………. Sözleşmesi sonucunda, müteahhit firmanın müvekkil şirketin gayrımenkulüne verdiği hasardan kaynaklanan haksız fiil davasıdır ve zaman aşımı süresi içerisinde dava açılmıştır.

Ekte sunduğumuz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2000/4-860 E. ve 2000/911 K. numaralı kararında da haksız fiilden kaynaklanan davalarda Adliye Mahkemelerinin görevli olduğu açıkça...

Devamını Oku