EURO’NUN HUKUKÎ ARAÇLARA ETKİSİ İLE AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası                  : 4538

Kabul Tarihi                         : 24/2/2000

Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih : 27/2/2000   Sayı : 23977

Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5   Cilt : 39

 

Amaç

MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, “Avrupa Birliğini Kuran Antlaşma” uyarınca tek para sistemine dahil olan Avrupa Birliğine üye devletlerin ulusal paralarına veya ECU’ya gönderme yapan hukukî araçların, EURO’nun kullanıma girmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlar bakımından tabi olacağı esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Kanun, EURO’nun kullanıma girmesinin tek para sistemine dahil olan devletlerin ulusal paralarına veya ECU’ya gönderme yapan hukukî araçlar üzerindeki etkilerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 –...

Devamını Oku