TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE EMLAK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN

 

          Kanun Numarası                     : 4603

          Kabul Tarihi                            : 15/11/2000

          Yayımlandığı R.Gazete            : Tarihi: 25/11/2000   Sayı : 24241

          Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5   Cilt : 40

 

 

             Madde 1 – 1. Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin (bankalar) çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmaları ile hisse satışlarına ilişkin düzenlemelerin ve hisselerin tamamına kadarının özel hukuk hükümlerine tabî gerçek ve tüzel kişilere satışının gerçekleştirilmesidir.

  1. Bankalar, anonim şirket statüsündedirler. Bu Kanunda yer alan hükümler...

    Devamını Oku