4629 SAYILI BAZI FONLARIN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN

          Kanun Numarası                     : 4629

          Kabul Tarihi                            : 21/2/2001

          Yayımlandığı R. Gazete           : Tarih : 3/3/2001 Sayı : 24335 Mük.

          Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5   Cilt : 40  

             Madde 1 – a) 14.6.1934 tarihli ve 2510 sayılı İskân Kanununun ek 18, ek 21, ek 29, ek 30 ve ek 32 nci maddeleri ile ek 11 inci maddede geçen “özel fondan” ve “masrafları özel iskân fonundan karşılanmak suretiyle” ibareleri, ek 22 nci maddesinde geçen “Özel İskân Fonundan” ibaresi, ek 24 üncü maddesinde geçen “Bu projeler için lüzumlu kredi özel iskân fonundan karşılanır” cümlesi,

b) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 64 üncü maddesi ile ek 3 üncü maddesi,

c) 18.2.1963 tarihli ve...

Devamını Oku