BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

 

Kanun Numarası                  : 4632

Kabul Tarihi                         : 28/3/2001

Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 7/4/2001   Sayı : 24366

Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5,   Cilt : 40

  

                                                               BİRİNCİ BÖLÜM

                                                        Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             Madde 1 – Bu Kanunun amacı, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesidir.

             Bu Kanunun kapsamı, emeklilik şirketlerinin kuruluş, çalışma,...

Devamını Oku