4675 Sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu

 

          Kanun Numarası                    : 4675

          Kabul Tarihi                            : 16/5/2001

          Yayımlandığı R. Gazete         : Tarih : 23/5/2001 Sayı : 24410

          Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5,   Cilt : 40

 

Amaç ve kapsam

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, infaz hâkimliklerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere yönelik şikâyetleri incelemek, karara bağlamak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz hâkimliklerine ilişkin hükümleri kapsar.

Askerî ceza infaz kurumları...

Devamını Oku