4680 Sayılı Üretimini Likit Petrol Gazı İle Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun

 

 

Kanun Numarası                   : 4680

Kabul Tarihi                          : 13/6/2001

Yayımlandığı R. Gazete         : Tarih : 26/6/2001 Sayı : 24444

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5,   Cilt : 40

 

             Madde 1 – 1.5.2001 ile 31.12.2001 tarihleri arasında üretimlerini likit petrol gazı ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticileri ile bu üretim tesislerine likit petrol gazı kullanarak elektrik sağlamak amacıyla kurulan kojeneratör sistemli otoprodüktör tesislerin, yukarıda belirtilen sanayi üretimlerinden kendi üretimlerinde kullandıkları elektrik miktarı için kullandıkları likit petrol gazının maliyeti ile aynı üretimin doğal gaz ile yapılmış olması halinde hesaplanacak maliyet arasındaki farkın % 70’i Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. (1)

Devamını Oku