4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu

Kanun Numarası                       : 4686

Kabul Tarihi                              : 21/6/2001

Yayımlandığı R. Gazete             : Tarih : 5/7/2001 Sayı : 24453

Yayımlandığı Düstur                  : Tertip : 5,   Cilt : 40

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanun, Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin uyuşmazlıklar ile iki tarafın...

Devamını Oku