Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 

(Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda ve Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

 

Kanun Numarası                                          : 4749 Kabul Tarihi                                                 : 28/3/2002 Yayımlandığı R. Gazete               :   Tarih : 9/4/2002  Sayı : 24721 Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5  Cilt : 7   Sayfa : 8281

*Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmelikler için, ”Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; ülkenin kalkınma hedeflerini dikkate alarak, piyasalarda güven ve istikrarı...

Devamını Oku