5560 Sayılı Kanun Değişikliği

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 

Kanun Numarası           :  5560

Kabul Tarihi                  :  06/12/2006

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 19/12/ 2006  Sayı :26381

 

            

             MADDE 1 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

                “(9) Adlî para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı, o suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst sınırından fazla olamaz.”

             MADDE 2 – 5237 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin başlığında yer alan “,uzlaşma” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

            ...

Devamını Oku