NİTELİKLİ İNTERAKTİF DOLANDIRICILIK SUÇU

 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiş bir suç türüdür. “Nitelikli Dolandırıcılık” kavramına ayrıntıları ile aşağıda değineceğiz.

Özellikle internet teknolojilerinin yaygınlaştığı günümüzde maddesel olarak tanımlanamayan ama parasal bir değer ifade eden çeşitli konular vardır. Bu tür sahip olunan değerlerin bilişim sistemleri kullanılarak hile ile yapılan dolandırıcılık sonucunda kişide oluşturduğu maddi kayıplar sebebiyle, dolandırıcılık suçunun nitelikli bir hali olarak değerlendirilmekte ve daha ağır cezalandırılmaktadır.  Bu eylemin sonucunda zarar oluşması aranmamakta menfaat sağlanması yeterli görülmektedir.

Bu konuda en çok rastlanan dolandırıcılık türü kanun metninde de açıkça geçtiği üzere banka veya kredi kurumunun araç olarak kullanılması suretiyle olmaktadır. Bu suçun hırsızlık değil de dolandırıcılık olmasının sebebi kişilerin bilgilerinin hileli yollarla elde edilmesidir. Kişilere atılan virüslü mailleri açması için dikkat çekici veya farklı bir tabirli ilgi uyandırıcı mailler atılması kişinin...

Devamını Oku