CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

 

Kanun Numarası            : 5271

Kabul Tarihi                   : 4/12/2004

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673

Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 5  Cilt : 44  Sayfa:

  

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Tanımlar

 

Kanunun kapsamı

Madde 1 – (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler.

Tanımlar

 

Madde 2 –  (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

 

a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

Devamını Oku