SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUİLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Resmî Gazete

Sayı : 28533

Kanun No. 6385

Kabul Tarihi: 10/1/2013

MADDE 1 – 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İş ve meslek danışmanları

GEÇİCİ MADDE 3 – 27/6/2012 tarihi itibarıyla İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlardan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için ilgili mevzuatında öngörülen koşullar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10/7/2010 ve 11/7/2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmişve bu sınavlardan en az 70 puan almış olma koşulunu taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat edenler, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boş...

Devamını Oku