65 Yaşın Üstündekiler İçin Sigortalılık

2011 yılında yayımlanan ve “torba yasa” olarak bilinen 6111 sayılı yasa ile 65 yaşını dolduranların sigortalılığı ile ilgili önemli bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile 5510 sayılı yasanın 6. Maddesinde sigortalı sayılmayanlar bölümüne “ 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar” ibaresi eklenerek, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle devamlı çalışan işçiler ve 5510 sayılı Kanun’un 4/b-4 (tarım Bağ-Kurluları) bendinde bulunanlar için 65 yaşını doldurmaları halinde SGK’dan sigortalılıklarını sonlandırmak için talepte bulunabilecekleri hükmü eklenmiştir.

Kanunda belirtilen bu hükme istinaden yönetmelikte 65 yaşını dolduranların sigortalılığının sonlandırılmasına yönelik geçiş süresi verilmiştir. Buna göre 1/10/2008 tarihi ile 24/2/2011 tarihleri arasında 65 yaşını dolduranlara dilekçesinde belirttikleri tarih itibariyle sigortalılıklarını sona erdirmek için 25/2/2012 tarihine kadar bir yıllık geçiş süresi verilmiştir. Bu süre içerisinde sigortalılıklarının sonlandırılması için talepte bulunanların sigortalılıkları SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihte sona ermiştir.

Böylelikle 01/01/2005 tarihi itibariyle tarım sigortalılığı başlatılan ve 08/09/2009...

Devamını Oku