ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO: 2013/………… Esas

(Borca İtiraz eden)

BORÇLU GÖRÜNEN :

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

ALACAKLI GÖRÜNEN:

VEKİLİ: 

KONU: Müdürlüğünüzün yukarıda dosya numarası belirtilmiş bulunan dosyasından gönderilmiş ödeme emrinde belirtilen borcun tamamına, faize, ferilerine ve yetkiye karşı itirazlarımızın sunumudur.

 

AÇIKLAMALAR

 

1. Alacaklı ………………………… vekili tarafından borçlu görünen müvekkil şirket …………………………A.Ş aleyhine başlatılmış olan icra takip dosyasından gönderilmiş Örnek-7 ödeme emri müvekkil şirket tarafından ……………….. tarihinde tebellüğ edilmiştir.

2. Öncelikle müvekkil şirketin adresi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi sınırları içerisindedir. Bu nedenle başlatılmış olan takibe yetkisiz icra dairesinde yapılmış olması sebebiyle yetki itirazında bulunuyoruz. Yetkili icra dairesi İstanbul İcra Daireleridir. 

3. Bununla birlikte müvekkil şirketin, takip yapana ödeme emrinde belirtilen şekilde ve miktarda...

Devamını Oku