Telefon, Su, Elektrik Gibi Aboneliklere İlişkin Yargıtay Kararları

 

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/3721

K. 2002/4000

T. 16.4.2002

 

İTİRAZIN İPTALİ (Davalının Ödemediği Telefon Borcu İçin Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz)

TELEFON BORCUNUN ÖDENMEMESİ (Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle Borç Miktarının Belirlenmesi)

ABONE KAYDI (Taraflar Arasındaki Uyuşmalzığın Telefonun Abone Kaydından Kaynaklanmaması-Borcun Ödenmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Olması Nedeniyle Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması)

BİLİRKİŞİ (Taraflar Arasındaki Uyuşmalzığın Telefonun Abone Kaydından Kaynaklanmaması-Borcun Ödenmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Olması Nedeniyle Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması)

 

2004/m.67

 

ÖZET: Taraflar arasında dava konusu telefonun abone kaydından kaynaklanan bir uyuşmazlığın bulunmadığı, ihtilafın davalının telefon borcunu ödememesinden meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece yapılacak iş; dava konusu telefon borcundan dolayı ( davalının kabul beyanı da...

Devamını Oku