Aracı Kurum Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/7646

K. 2001/6387

T. 11.10.2001

•EDA DAVASI (Davalıların Menkul Kıymetler Şirketinin Sahibine Hisse Senedi Almak İçin Para Verilmesiyle Şirket Sahibinin Hisse Senetlerini Satarak Kaçması Sonucu Hisse Senedinin İstenmesi)

•TERDİTLİ DAVA (Davacının Hisse Senetlerinin Aynen Teslimi veya Mümkün Olmadığı Taktirde Fiili Tahsil Tarihindeki Borsa Değerinin Talep Edilmesi)

•ACENTACILIK (Davalı Şirketin Acenta Durumunda Olması)

•ARACI KURUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Bu Kurumların İcra Ettikleri Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili Olarak Hesap İlişkisi İçine Girdileri Kişi ve Kurumlar Hakkında Gerekli Araştırmaları Yapmak Zorunda Olmaları)

•ARACI KURUM (Bu Kurumların İcra Ettikleri Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili Olarak Hesap İlişkisi İçine Girdileri Kişi ve Kurumlar Hakkında Gerekli Araştırmaları...

Devamını Oku