Kapalı Cezaevinden Açık Cezaevine Gönderilme Prosedürü

Yönetmeliğin Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayırma Kararı başlıklı 10.maddesinde bu durum açıklanmıştır. Buna göre; kapalı cezaevinde bulunan hükümlüler daha önce anlattığımız açık cezaevine geçiş şartlarını taşıyorsa yazılı bir talepte bulunacaktır. Bu yazılı talebe binaen cezaevi kişinin açık cezaevine geçişini sağlar. Eğer talebe rağmen kişi gerekli şartları taşımıyorsa cezaevi hükümlüye talebi reddettiğine dair cevap yazısı verecektir.

Cezaevi hükümlünün kapalı cezaevinden açık cezaevine geçme talebi üzerine hükümlüye ait bilgi cetveli düzenler, bu bilgi cetveli haricinde hükümlünün yattığı süreleri gösterir süre belgesi, iyi hal kararı, gözlem formu ve açık cezaevlerine nakil için gerekiyorsa nakil giderlerini hükümlünün peşin olarak ödemeyi taahhüt ettiği yazı ile birlikte cumhuriyet savcılığına gönderir. Cumhuriyet Savcılığı gerekli incelemeyi yaparak hükümlünün yasadaki şartları taşıması halinde açık cezaevine ayrılmasına karar verir. Cumhuriyet savcılığı bakanlığın belirlediği listedeki açık cezaevlerinin kapasitesine göre hükümlünün belirli bir açık cezaevine gönderilmesi konusunda karar...

Devamını Oku