Çocuk Cezaevinden Açık Cezaevine Hangi Hükümlüler Gidebilir?

Suçun işlendiği tarih itibariyle hükümlü eğer 18 yaşından küçük ise Çocuk Eğitimevi olarak isimlerinden küçüklere mahsus cezaevinde cezası infaz edilecektir. Çocuk cezaevinden açık cezaevine de hükümlülere geçiş hakkı tanınmıştır. Bunun için küçüğün okuyup okumadığına bakılacaktır. Eğitimine devam etmeyen çocuklar 18 yaşını doldurduklarında eğitimine devam eden suçlular ise 21 yaşını doldurduklarında açık cezaevlerine gönderilecektir.

İlgili Yönetmelik Maddesi

Çocuk eğitimevinden açık kuruma ayrılacak hükümlüler MADDE 7  (1) Çocuk eğitimevinde cezası infaz edildiği sırada eğitime devam etmeyenler on sekiz yaşını bitirdiklerinde, eğitime devam edenler ise yirmi bir yaşını bitirdiklerinde suç türüne bakılmaksızın açık kuruma gönderilir.

Devamını Oku