Açığa Atılan İmza İle İlgili Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/14405

K. 2012/477

T. 18.1.2012 

• BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Ceza Davasının Sonucu Verilecek Karar Beklenerek ve Ayrıca Davalının Ceza Dosyasında Verdiği İfadeler İle Takibe Konu Senet ve Dosya Kapsamı Bir Bütün Halinde Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )

• CEZA MAHKEMESİ KARARI ( Hukuk Hakimi Ceza Mahkemesinde Verilen Beraat Kararı İle Bağlı Olmadığı/Mahkumiyet ve Tespit Edilen Maddi Olgularla Bağlı Olduğu – Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi )

• BEKLETİCİ MESELE ( Borçlu Olmadığının Tespiti – Ceza Davasının Sonucu Verilecek Karar Beklenerek ve Ayrıca Davalının Ceza Dosyasında Verdiği İfadeler İle Takibe Konu Senet ve Dosya Kapsamı Bir Bütün Halinde Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )

Devamını Oku