Adli Yargı Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/119

K. 2009/1098

T. 2.3.2009 

HACİZ ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Borçlunun veya 3. Kişilerin Haczedilen Mal Üzerinde Hak İddia Etmeleri Mülkiyet Hakkının Korunmasına Yönelik Olduğundan Davaya Bakmanın Adlî Argının Görevine Girdiği )

ADLİ YARGI ( Haciz Şerhinin Kaldırılması İstemi – Borçlunun veya 3. Kişilerin Haczedilen Mal Üzerinde Hak İddia Etmeleri Mülkiyet Hakkının Korunmasına Yönelik Olduğundan Davaya Bakmanın Adlî Argının Görevine Girdiği )

GÖREV ( İİK Md. 97’ye Atıf Yapılmadığından 6183 S.K Uyarıca Yapılan Hacizler Nedeniyle Açılan İstihkak Davalarına “İcra Hukuk Mahkemelerinde” Bakılamayacağı )

İSTİHKAK DAVASI ( Görev Konusunda İİK Md. 97’ye Atıf Yapılmadığından 6183 S.K Uyarıca Yapılan Hacizler Nedeniyle Açılan İstihkak Davalarına “İcra...

Devamını Oku