Tag Archive

                TC          İSTANBUL   İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2013/……. ESAS                                     B.D.D.K.    BAŞKANLIĞINA   İlgi      : 2013/……. ESAS          Yukarıda numarası belirtilen dosyamız borçlusu ……. Bankası ………. Şubesi Müşterisi …………………….’in  kimlik ve adres bilgilerinin müdürlüğümüze bildirilmesine karar verilmiştir.          Karar gereğinin ifası ile neticesinin bildirilmesi...

                    TC             İSTANBUL  . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2013/……….. E.                                                  ………………. BANKASI...

                           T.C                 İSTANBUL       .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ      DOSYA NO: 2013 /…… ESAS Av. Geldi dosya borçlusunun adresinin tahkik ve tespiti için ilgili İstanbul Vergi Dairesi müdürlüğüne tezkere yazılarak borçlunun tebligata uygun adresinin ve...

                    T.C.            İSTANBUL   . İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2013/…….. ESAS      İSTANBUL TÜRK TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜNE                                    Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu ………………………………. ...

                         T.C                  TUZLA    İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 220/7681                                            TURKCELL MÜŞTERİ HİZMETLERİ’NE Aşağıda adı soyadı ve telefon numarası yazılı olan şahsa ait kayıtların tetkiki neticesinde tebligata yarar adreslerin tespit edilerek Müdürlüğümüze...

                     T.C           İSTANBUL   .İcra Müdürlüğü  2013 / ……… ESAS                         Alacaklı vekili geldi. Dosya borçlusuna gönderilen ödeme emri bila tebliğ olup takip henüz kesinleşmemiştir. Dosya borçlularının tebligata elverişli adreslerinin tespiti için ilgili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne talimat yazılmasına karar...