Tag Archive

                TC          İSTANBUL   İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2013/……. ESAS                                     B.D.D.K.    BAŞKANLIĞINA   İlgi      : 2013/……. ESAS          Yukarıda numarası belirtilen dosyamız borçlusu ……. Bankası ………. Şubesi Müşterisi …………………….’in  kimlik ve adres bilgilerinin müdürlüğümüze bildirilmesine karar verilmiştir.          Karar gereğinin ifası ile neticesinin bildirilmesi...

                           T.C                 İSTANBUL       .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ      DOSYA NO: 2013 /…… ESAS Av. Geldi dosya borçlusunun adresinin tahkik ve tespiti için ilgili İstanbul Vergi Dairesi müdürlüğüne tezkere yazılarak borçlunun tebligata uygun adresinin ve...

                    T.C.            İSTANBUL   . İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2013/…….. ESAS      İSTANBUL TÜRK TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜNE                                    Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu ………………………………. ...

                         T.C                  TUZLA    İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 220/7681                                            TURKCELL MÜŞTERİ HİZMETLERİ’NE Aşağıda adı soyadı ve telefon numarası yazılı olan şahsa ait kayıtların tetkiki neticesinde tebligata yarar adreslerin tespit edilerek Müdürlüğümüze...

                     T.C           İSTANBUL   .İcra Müdürlüğü  2013 / ……… ESAS                         Alacaklı vekili geldi. Dosya borçlusuna gönderilen ödeme emri bila tebliğ olup takip henüz kesinleşmemiştir. Dosya borçlularının tebligata elverişli adreslerinin tespiti için ilgili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne talimat yazılmasına karar...