Adres Değişikliği Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/6-140

K. 2010/194

T. 31.3.2010

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Davalı Muhatabın Adres Değişikliğini Kaza Mercilerine Bildirmediğine Bundan Sonra Aynı Adrese 35. Maddeye Göre Yapılacak Tebligatlar Usulüne Uygun Yapılmış Kabul Edileceği )

TEBLİGAT ( Kira Alacağının Tahsili – Davalı Muhatabın Adres Değişikliğini Kaza Mercilerine Bildirmediğine Bundan Sonra Aynı Adrese 35. Maddeye Göre Yapılacak Tebligatlar Usulüne Uygun Yapılmış Kabul Edileceği )

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ( Davalı Muhatabın Adres Değişikliğini Kaza Mercilerine Bildirmediğine Bundan Sonra Aynı Adrese 35. Maddeye Göre Yapılacak Tebligatlar Usulüne Uygun Yapılmış Kabul Edileceği )

TARAF TEŞKİLİ ( Dava Dilekçesinin Davalıya Yöntemine Uygun Olarak Tebliğ Edilip Davada Taraf Teşkilinin Usulüne Uygun Olarak Sağlandığı...

Devamını Oku