Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2008/1-130

K. 2008/215

T. 7.10.2008

LEHE OLAN YASANIN TESPİTİ (Kasten Öldürme – Hükümlerden Bir Kısmı veya Tamamı 5237 Sayılı Yasa Uyarınca Verilmiş Olsa Bile 765 Sayılı Yasanın 68-77 Maddeleri Uyarınca Cezaların İçtimaına Karar Verilebileceği)

KASTEN ÖLDÜRME (Hükümlerden Bir Kısmı veya Tamamı 5237 Sayılı Yasa Uyarınca Verilmiş Olsa Bile 765 Sayılı Yasanın 68-77 Maddeleri Uyarınca Cezaların İçtimaına Karar Verilebileceği)

CEZALARIN İÇTİMAI (Hükümlerden Bir Kısmı veya Tamamı 5237 Sayılı Yasa Uyarınca Verilmiş Olsa Bile 765 Sayılı Yasanın 68-77 Maddeleri Uyarınca Cezaların İçtimaına Karar Verilebileceği)

KESİNLEŞME KOŞULUNUN ARANMAMASI (Aranmaksızın İçtima Kararının 765 Sayılı TCY’nın İçtimaya İlişkin Hükümlerinin Uygulandığı Yöntem Doğrultusunda Hükümle Birlikte...

Devamını Oku