4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun  Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

 

Kanun Numarası             : 4722

Kabul Tarihi                   : 3/12/2001

Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih: 8/12/2001 Sayı: 246007

Yayımlandığı Düstur       : Tertip:  5  Cilt:  41  

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Geçmişe etkili olmama kuralı

Madde 1- Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukukî sonuçlarına, bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun hükümleri uygulanır.

Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan işlemlerin hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları, bu tarihten sonra dahi, yapıldıkları sırada yürürlükte bulunan kanunlara göre belirlenir.

Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen olaylara, Kanunda öngörülmüş ayrık durumlar saklı kalmak...

Devamını Oku