Alacak Davaları Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2004/15-444

K. 2004/551

T. 20.10.2004

• TASARRUFUN İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazın Alacağa Mahsuben ve Bedelsiz Devredilmiş Olması – Mutad Ödeme Vasıtası Kabul Edilememesi ve Tasarrufun Butlanla Malul Olması )

• ALACAĞA MAHSUBEN TAŞINMAZ DEVRİ ( Mutad Ödeme Vasıtası Olarak Kabul Edilememesi ve Yapılan Satış Batıl Olduğundan Tasarrufun İptali Gereği )

• ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK ( Alacağa Mahsuben Taşınmaz Devrinin Mutad Ödeme Vasıtası Kabul Edilememesi – Tasarrufun İptali Gereği )

2004/m.279/2,280/2

ÖZET : Davacı banka, banka hesaplarının kat edilmesinden sonra taşınmazların mal kaçırma kastıyla devredildiğini iddia ederek tasarrufların iptalini talep etmiştir. Alacağa mahsuben yapılan tasarruflar anılan yasanın 279. maddesinin 2. fıkrası...

Devamını Oku