Yargıtay Kararı – Alacak Davası Zamanaşımı

                 

T.C

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/9540

K. 2014/8361

T. 28.5.2014

DAVA: Taraflar arasında görülen alacak davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde 18.9.2008 tarihinde orman yangını çıktığını, yüksek gerilim tellerinin koptuğunu, kıvılcımlar oluştuğunu, davalıların sorumlu olduğunu, kamu davasının sürdüğünü belirterek 427.405.03.-TL olay tarihinden yasal faiziyle müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar cevap dilekçelerinde zamanaşımının dolduğunu belirtmişlerdir.

Mahkemece zamanaşımı sebebiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, haksız...

Devamını Oku