Yargıtay Kararı – Tüketici Koruma Kanunu Alacak Hakkı

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/424

K. 2012/5797

T. 8.3.2012

DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı A….. Televizyon San. ve A.Ş. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 4.473.40 TL. kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 8.3.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YEREL MAHKEME İLAMI

T.C.

SAPANCA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Devamını Oku