Alacağın Temliki Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/5588

K. 2011/8298

T. 22.6.2011

• KREDİ KARTI BORCUNDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ ( Banka Kredi Kartı Hamilinin Yasa Hükmünden Yararlanmak Üzere Süresinde Başvuruda Bulunup Bulunmadığı Bulunmuş İse Geçici 5. Maddede Öngörülen Koşulları Yerine Getirip Getirmediği Hususunda Araştırma Yapılacağı )

• BANKA KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ’NDEN KAYNAKLANAN DAVA ( İtirazın İptali – Kart Hamillerine Borcun Yeniden Yapılandırılması ve Takside Bağlanması Suretiyle Tasfiyesi Konusunda Birtakım Olanaklar Sağlandığı/Hamilinin Yasa Hükmünden Yararlanmak Üzere Süresinde Başvuruda Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )

• BORCUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TAKSİDE BAĞLANMASI ( Yasa Hükmünden Yararlanmak Üzere Süresinde Başvuruda Bulunup Bulunmadığı Bulunmuş İse Geçici 5. Maddede Öngörülen Koşulları Yerine Getirip Getirmediği Hususunda Araştırma Yapılacağı – İtirazın İptali...

Devamını Oku