İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO: 2013/…………Esas

(İtiraz Eden)

BORÇLU GÖRÜNEN:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

ALACAKLI GÖRÜNEN:

VEKİLİ:

KONU: “Müvekkil aleyhine başlatılan ilamsız icra takibinde, borca, faize ve borcun tüm fer’ilerine itirazlarımızın sunulmasıdır.”

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Alacaklı görünen …………….. vekili tarafından müvekkil ………………………….. aleyhine başlatılmış olan ilamsız icra takibinde İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 2013/……. Esas sayılı dosyasından gönderilen Örnek No:7 Ödeme Emri …………………. tarihinde tebellüğ edilmiştir.

2- Alacaklı görünen, kıdem ve ihbar tazminatı ile işlemiş faiz talebinde bulunmaktadır. 

3- Alacaklı görünen, ………………… tarihinde borçlu görünen müvekkil nezdinde çalışmaya başlamış ancak, …………… tarihinde iş sözleşmesi 4857 Sayılı İş.Kan.’ nun 25/II maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, haklı olarak ve derhal feshedilmiştir. Bu nedenle alacaklının, müvekkil şirketten yasal...

Devamını Oku