Menfi Tespit Davası Hakkında Güncel Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4217

K. 2013/174

T. 17.1.2013

MENFİ TESPİT DAVASI ( Elektrik Tüketim Bedeli Nedeniyle Yapılan İcra Takibi/Kötüniyet Tazminatına Hükmedilebilmesi İçin İcra Takibinin Haksız Olması ve Kötüniyetle Yapılması Gereği – Davalının Kötüniyetli Olduğunun İspat Edilemediği/Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )

ALACAKLININ HAKSIZ VE KÖTÜNİYETLİ OLMASI ( Elektrik Tüketim Bedeli Nedeniyle Yapılan İcra Takibine Karşı Açılan Menfi Tespit Davası – Davalının Kötüniyetli Olduğunun İspat Edilemediği/Kötü Niyet Tazminatına Karar Verilemeyeceği )

ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yapılan İcra Takibine Karşı Menfi Tespit Davası Açıldığı – Davalının Kötüniyetli Olduğunun İspat Edilemediği/Kötü Niyet Tazminatına Karar Verilemeyeceği )

KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Elektrik Tüketim Bedeli Nedeniyle Yapılan İcra Takibine...

Devamını Oku