Alacaklısını Zarara Uğratma Amacıyla Mevcut Eksiltme (Azaltma) Suçu Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/3030

K. 2010/4769

T. 5.7.2010

• ALACAKLISINA ZARAR VERME KASTI İLE MEVCUDU AZALTMA SUÇU ( Şikayet Hakkının Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Bir Yıl İçinde Kullanılması Gereği – Yasanın İki Maddesi Arasında Çatışma Olması Halinde Dava Açma Şartını Düzenleyen Maddeye Öncelik Verileceği )

• AYNI KANUNUN İKİ AYRI MADDESİNİN BİRBİRİYLE ÇATIŞMASI ( Dava Açma Şartını Düzenlelen Maddesine Önem ve Öncelik Verileceği – Mevcudu Azaltma Suçunda Şikayet Süresinin Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Halde Bir Yıl Olduğu )

• ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklısına Zarar Verme Kastı ile Mevcudu Azaltma Suçu – Fiili Öğrenme Tarihinden İtibaren...

Devamını Oku